MİHAV.COM'A Hoşgeldiniz.

Köpeklerde Karma Aşının İçeriği Nelerdir?

3.09.2019 17:14:44

Aşılar yaşam boyunca canlıların belirli bulaşıcı hastalıklara karşı indirekt yoldan bağışıklık kazanmasını sağlayan oluşumlardır. Hayvanlar ve insanlar için uygulanan belirli takvim ve usullere uyularak yapılan aşılar bir nevi bulaşabilme riski olan hastalıklara karşı vücudun daha önceden haberdar edilmesi için yapılmaktadır. Aşıların içeriğini mikroorganizmalar oluşturmaktadır. Bu mikroorganizmaların canlı ya da cansız oluşuna göre de aşılar sınıflara ayrılmaktadır. Buna göre aşılar canlı aşı ve cansız aşılar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için aşılar en önemli noktalardan birisi olup, köpeklerin yaşamlarında belli hastalıklara özel bağışıklık kazanmayı sağlamaktadır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı alınan bir önlem olan aşı uygulamaları ile köpekler parvoviral enterit, distemper, corona virüs enfeksiyonu gibi çok ciddi hastalıklara karşı bağışıklanmış olur. Belirli prosedürler izlenilerek yapılan aşılar köpeklerin bulundukları bölgelere ve bu bölgelerde yaygın olan epidemik hastalıklara göre değişiklik içerebilir. Ciddi enfeksiyon hastalıklarına karşı alınacak olan bağışıklık önlemleri adına köpeklere uygulanan aşı takviminde karma aşıların önemi oldukça fazladır. Köpeklerde karma aşı olarak uygulanan dozlar köpek henüz altı haftalık bir yaşa sahipken uygulanmakta olup, doz açısından iki doz yapılması gerekmektedir. Rutinde yapılan iki doz arasında beklenilmesi gereken süre ise ortalama yirmi bir gündür. Ayrıca aşıların hatırlatma dozları konusunda da her yıl tekrarları uygulanmalıdır. Peki, köpeklerde karma aşının içeriğinde neler var?

Köpeklerde Karma Aşının İçeriği

Köpeklerde karma aşı içerikleri aşıların türlerine göre değişmektedir. Günümüzde başta hayvan sağlığını ve canlılığı korumak amacıyla ticari çıkarları da gözetmek üzere piyasada aşı üreten fazlaca firmanın bulunmasından ötürü farklı içeriklere sahip aşılar üretilmektedir. Bu konuda piyasada üretilmiş olan en çok kullanılan aşılar DP, DHPPI, DHPPI+ L ve CPV/CV gibi aşı türleridir. Bunlardan DP olarak üretilmiş olan adı deistemper ve parvovirus aşısı olup, ilk yapılan bebeklik aşısıdır. DHPPI olarak üretilen ve sık kullanılan aşılardan birisi olarak Distemper, Enfeksiyoz Canine Hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Enfeksiyöz, Laryngo tracheatis risklerine karşı üretilmiştir. Yine DHPPI+L olarak satılan diğer bir karma aşı da Distemper, Enfeksiyoz Canine Hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Enfeksiyöz Laryngo tracheatis, Leptospirosis risklerine karşı üretilmiş aşıdır.

Köpeklerde karma aşı içerikleri konusunda CPV/ CV aşısıysa parvovirus ve coronavirus enfeksiyonuna karşı bağışıklık kazandırmak için uygulanmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde yüksek oranda ölüm riski taşıyan hastalıklara karşı bağışıklık kazandırmak için üretilmiş olan aşılar, belirli takvime bağlı olarak uygulandığı gibi uygulamak için belirli kurallara da sahiptir. Bu konuda var olan kurallardan birsiyse aşıların uygulamasından önce köpeğin çevresel ortamlarla bağlantısının kesilerek iç parazit gibi risklerin ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca köpekte iç parazit varlığı pozitif konumda ise bu durumda yapılması gereken öncelikli tedavi enfeksiyon etkenlerin öncelikle ortadan uzaklaştırılmasıdır.
Yorum Yap


Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız veya yeni hesap oluşturabilirsiniz.
Kayıtlı Yorumlar