MİHAV.COM'A Hoşgeldiniz.

Köpeklerde Paraneoplastik Sendrom Nelerdir?

7.03.2022 10:59:48

                                                                                     Köpeklerde Paraneoplastik Sendrom

Paraneoplastik Sendromu primer tümör ve metaztazların daha çok tümör hücrelerine uzak dokularından neden olduğu bilinmektedir. Bu sebepten paraneoplastik sendrom tümörün erken tanısı, tedavisi ve metabolik değişikliklerin yönetilmesi bakımından oldukça önemlidir. Paraneoplastik Sendromu tümörle ilgili kanserojen olmayan hastalıklara verilen addır. Paraneoplastik durum tümörün hücreler tarafından normalde üretilmeyen bazı ürünler ve maddelerle ilişkilidir. Patili dostlarımızda paraneoplstik sendromu genellikle dermatolojik yani (ciltteki hastalıklar) semptomlar karakterizedir. Ancak aynı zamanda kalp anormallikleri, kilo kaybı, ishal, iştahsızlık gibi görülen değişikliklerdendir. En yaygın paraneoplastik sendromu Hiperkalsemi, dissemine intravasküler koagülsyon, kilo kaybı,enteropati, gastroduodenal ülser, hipoglisemi, hipergastrinemi, hiperhistanemi, hiperviskosite, anemi, eritrositozis, lökositozis, trombositopeni, nörolojik sendrom ve iskelet sistemine bağlı problemlerdir.

Belirtiler tümör hücrelerinin hormon  veya sitokinler  gibi biyolojik olarak aktif komponentler sekrete etmesi sonucunda oluşmaktadır. Paraneoplastik sendromun en çok görüldüğü kanserler akciğer kanseri, meme kanseri, lenfatik sistem kanserleri (lenfoma gibi), kanseri over kanseri Paraneoplastik sendromlar bazen, malign tümör tanı almadan önce dahi görülebilmektedirler.

Paraneoplastik sendroma ilişkin bulgular ise, indiferensiye olmuş tümör hücrelerinin, sekonder salgı ürünleri veya vücutta tümöre karşı üretilmiş antikorların diğer dokularla çapraz reaksiyona girmesi şeklinde oluştuğu bilinmekte dahi olsa da patogenez henüz net bir şekilde açığa çıkmamıştır.

Paraneoplastik sendromun oluşmasında tümör tarafından üretilip doğrudan veya dolaylı yoldan etki gösteren maddeler, normal maddelerin tüketilmesi, vücudun tümöre olan yanıtı olmak üzere üç olası sebep sorumlu tutulmaktadır.

Kanser hücrelerinin salgıladıkları hormonlara göre görülebilen belirtilerden bazıları ise şunlardır

Antidiüretik hormon (ADH)

cushing sendromu ACTH sendromu

Kalsitonin

Hipokalsemi

Gonadotropik hormonlar

Jinekomasti serotonin

Karsinoid sendrom

Hiperglisemi

Paraneoplastik sendromların nedenlerinin ve bulgularının ayrıntılılarını özetlersek eğer;

Ateş Tümörlerin ürettiği pirojen maddelerin etkisi

Belirti gösterdiği tümör çeşitleri;

Akut lösemi, Hodgkin lenfoması,Renal karsinom, GIS kanseri, Karaciğer karsinomu ve osteosarkom olarak bilinmektedir.

En sık görünen semptomardan

Hiperkalsemi köpeklerimizin yaklaşık olarak 2/3’ünde, kedilerimizde ise 1/3ünde neoplazi görünmektedir. Neoplazi türleri hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir. Lenfomun anatomik olarak en sık görüldüğü yer ise, kranyal mediastinumdur. Kedi ve köpeklerimizde malign hiperkalsemin ile ilikili diğer tümör tipleri ise, trioid karsinom, multipl miyelom, kemik tümörleri, timom, squamöz hücre karsinomu, meme bezi karsinom/adenikarsinomu, primer akciğer tümörler, kronik lenfatik lösemi olarak bilinmektedir.
Yorum Yap


Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız veya yeni hesap oluşturabilirsiniz.
Kayıtlı Yorumlar