Markamama.com
Geri Git   Mihav.com > Serbest Kürsü > Paylaşım - Sohbet


Cevap Yaz
Eski 02-05-09, 13:45   #1
 
meneldur üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Oca 2009
Yaş: 35
Mesajlar: 885
meneldur Çevrimdışı
Varsayılan Pieter Paul Rubens (1577- 1640)

Pieter Paul Rubens (1577- 1640)

Rönesans boyunca önemli bir resim okulu olduğundan bahsettiğimiz Flaman, daha çok bugün Belçika ve Hollandanın bulunduğu coğrafyayı içine alan bir tanımlamadır. Ancak, 17.yüzyılın hemen başında 1609 mütarekesi ile Hollanda bağımsızlığını kazanmış, protestanlığı benimsemiş ve ticaret yoluyla zenginleşen bir geniş halk kesiminin etkin olduğu toplumsal ve siyasi yapılanmaya sahip olmuştur. Buna karşılık, Belçika olarak tanımlanacak olan bölgede, İspanyanın etkinliği halen belirgindir ve katolik kilisesine bağlılık devam etmektedir.
Öte yandan, bugünkü Belçika topraklarında yetişmiş 17.yüzyılın Flaman sanatçıları, Barok sanat açısından son derede önemli isimler olmuşlardır. Rubens ve Van Dyck, barok resmi en geniş anlamıyla temsil eden 17.yüzyıl ressamları arasında değerlendirilmelidirler.
Her ikisi de barok sanatın belli bir okulunun temsilcileri olmaktan çok, Avrupanın farklı bölgelerinde, saraylar ve kiliseler için çalışmış uluslar arası nitelikte isimlerdir. Bu yüzden, özellikle Rubensden bahsederken uluslar arası barok sanatçısı tabirini kullanmak çok da yanlış olmasa gerektir.
Babası tanınmış bir avukattır ve Antwerplidir. Ancak, katoliklikten protestanlığa geçmesi üzerine protestanlara uygulanan baskı nedeniyle 1598de Flandra kaçmış ve Peter Paul Rubens, 1577 yılında bu zorunlu sürgün sırasında bugün Almanya toprakları dahilinde bulunan Westphaliada doğmuştur. Babası burada Saksonya prensesinin danışmanıdır. 1587de babasının ölümü üzerine aile Antwerpe geri dönmüş ve tekrar katolik olmuştur. Rubensin hayatının ilk yıllarına ait bu bilgiler hem Avrupanın bu bölgesinde yaşanan mezhep ayrılıkları, hem de İspanya egemenliğindeki Flaman topraklarında yaşayan insanların yazgıları (vatansızlık) hakkında ipuçları vermektedir.
Rubens, Antwerpte 16.yüzyıl Roma maniyerist resminin etkisinde çalışan üç ressamın atölyelerinde farklı zamanlarda çalışmıştır: Adam Van Noort, Tabius Verhaecht ve Otto Van Veen. 1598de, 21 yaşındayken Antwerpteki St. Luke loncasına usta ressam olarak girmiştir. 1600 yılında ustası Otto Van Veen ile birlikte İtalyaya gitmiştir. Dönemin pekçok kuzey Avrupalı ressamı, geçen iki yüz yılın sanatını incelemek üzere İtalyaya akın etmektedir. Rubens, önce Venedike ulaşmış, burada Tiziano, Veronese ve Tintorettonun çalışmalarından etkilenmiştir. Daha sonra Romaya gitmiş ve burada Michelangelo ve Raffaellonun eserleri ile klasik heykelleri inceleme fırsatını bulmuştur. Ayrıca İtalyanın birçok yerini ziyaret etmiş ve kısa bir süre sonra Mantua dükü Vincenzo Gonzaganın sarayına ressam olarak girmiştir. Burada dükün koleksiyonu için rönesans resimlerinden kopyalar yaptığı gibi, kendi çalışmalarını da sürdürmüştür.
1605 yılında dükün özel görevlisi olarak, İspanya kralı III. Phillipin sarayına yollanmıştır. Bu sırada, erken barok ressamları olan Carracci ve Caravaggio gibi isimlerin çalışmalarını görme fırsatını bulmuştur. İtalyayı terk ettiğinde artık bir burjuva değil, bir beyefendiydi ve yerel bir sanatçı değil uluslararası tarzda resim yapan şöhretli bir ressamdı. 1608 yılında annesinin ölümü üzerine Antwerpe geri dönmüştür. Ertesi sene, Avusturya arşidükünün saray ressamı olmuştur. Rubens öylesine yoğun bir sipariş trafiği içerisinde çalışmaktadır ki, sonunda muazzam bir atölye kurmak zorunda kalmıştır. Bir usta olarak başlangıç taslaklarını hazırlamakta ve son düzeltmeleri yapmaktadır, aradaki çalışmaları çırakları yürütmektedir.
Rubens sadece çok sayıda sarayın siparişlerine yanıt vermekle kalmamış, aynı zamanda dindar bir kişi olarak karşı- reformcu Flaman kilisesinin taleplerini karşılamıştır. Çok sayıda dinsel konulu resimleri arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi, Çarmıhın Yükselişidir. İsa henüz çarmıha gerilmiştir ve kalabalık bir grup, üzerinde İsanın asılı bulunduğu çarmıhı doğrultmaya çalışmaktadır. Olayın böylesine sıcağı sıcağına yaşandığı bir anın aktarılması, barok resme son derece uygundur. Barok resimde olayın doruk anı aktarılmaya çalışılır. Burada da İsa çarmıha gerilmiş, herşey olup bitmiş değildir de, olay o an yaşanmaktadır. Ayrıca ışık- gölge karşıtlıkları dikkat çekicidir.
Işık özellikle İsanın bedeninde parlamaktadır. Barok resimde ışık- gölge karşıtlıkları yoğunlaşmıştır. Çarmıhı halatlarla çekerek yükselten figürlerin gerilmiş kasları ve harcadıkları gücü yansıtan hareketleri yine barok anlatıma özgüdür. Barok resimde ifadeler de daha yoğundur. Rubensin Çarmıha Gerilme resminde ise, İsa ve iki yanındaki hırsızların neredeyse tamamıyla yandan verilmesi ve resim yüzeyine 90 derecelik bir açı yapacak şekilde konumlanması ilginçtir.
Kralların Secdesi ise, asimetrik kompozisyon düzenlemesi, her biri ayrı bir portre özelliği taşıyan değişik tiplerin ifadeleri ve ışığın resim yüzeyinin belli bölgelerinde parlamasıyla ilginç bir örnektir.
Yaygın ünü ve başarıları Rubense, Antwerpte içine geniş bir antika ve resim koleksiyonunu yerleştirdiği büyük İtalyan tarzı bir malikane edinme olanağını sağlamıştır. Bu sırada ilk karısı Isabella Brandt ile evlenmiştir. 1609- 10 yılına tarihlenen Karısı ile Rubens adlı resim, sanatçıyı şık kıyafetler içerisinde seçkin bir aristokrat ve elele tutuştuğu karısına bağlı bir romantik olarak göstermektedir. Resimde özellikle kumaş dokularının ışıkla tanımlanışı dikkat çekicidir. Barok resmin en önemli özelliklerinden birisi, nesnelerin dokularının verilmesine dikkat edilmesidir.
Rubens 1622-30 yılları arasında diplomat ve etkili bir elçi olarak bürokratik görevler de üstlenmiştir. 1622 yılında Parise gitmiş ve Fransa kraliçesi Maria de Medicis tarafından Luxemburg Sarayı için kraliçenin hayatından sahneleri içeren alegorik resimler yapmakla görevlendirilmiştir. Bunlar arasında Maria Medicinin Marsilyaya İnişi sahnesi, hareket ve ifadenin yoğun olduğu, asimetrik kompozisyon düzenlemesinde bir resimdir. Işığın çıplak bedenlerde ve kumaşlarda parlayışı, fırça vuruşlarındaki rahatlık Rubensin kendine özgü resim anlayışının göstergeleridir.
Rubens, 1626 yılında karısının ölümünden duyduğu büyük üzüntüye rağmen üretken bir şekilde çalışmayı sürdürmüştür. 1628 yılında Flaman yöneticiler tarafından bir elçi olarak İspanyaya gönderilmiştir. Madridde İspanya kralı IV. Philip tarafından kendisine bazı siparişler verilmiştir.
Kral, aynı zamanda onu Danışma Meclisine sekreter yapmıştır. Rubens, bu dönemde aynı zamanda genç İspanyol ressam Velazquezle tanışmış ve ona akıl hocalığı yapmıştır. 1629 yılında yine diplomatik bir görevle Londraya gitmiştir. İngiltere kralı I. Charlesdan çeşitli resim siparişleri almış ve onun tarafından şövalye ilan edilmiştir.
1630 yılında Helene Fourment ile evlenmiş ve bu tarihten sonra 1640daki ölümüne değin Antwerpte kalmıştır. Bu sırada, Avusturya ve İspanya saraylarının siparişlerini gerçekleştirmeyi sürdürdü. Ama daha da önemlisi kişisel ilgisi doğrultusunda resimler yapmış, özellikle Flaman kırsalından günlük hayat sahneleri ve manzaralar ile karısı ve çocuklarının portrelerine yoğunlaşmıştır. Sanatçının Çocukları adlı resim, aristokrat kıyafetleri içerisinde ve adeta bir sanatçı olarak saygın bir toplumsal statüye ulaşmış babalarının kimliğinden güç alan bir rahatlık içerisindeki iki çocuğu gösterir. Helene Fourment adlı resimde ikinci karısının yarı çıplak bir portresiyle karşılaşırız. Üzerindeki kürkün ve çıplak tenin dokularının zıtlığı, vücudun beyazlığı ve kürkün koyuluğu ile pekişmektedir. Ayrıca fırça vuruşlarındaki rahatlık son derece önemlidir. Kır sahneleri arasında en önemlilerinden birisi Kermes adını taşımaktadır. Geniş ufuklu bir kır manzarası içerisinde kalabalık bir grup köylü dans etmektedir. Figürler doğa içerisinde küçük olarak resmedilmişlerdir. Dans etmekte ve kıvrımlı bir şekilde hareket eden bir figür grubu oluşturmaktadırlar. Aynı hareket duygusu, Köylülerin Dansı adlı resminde de yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Doğa içerisinde dans eden bir grup köylü, bütün dinamizm ve enerjisiyle hareketli bir grup oluşturmaktadır.
Aynı dönemde Rubens, bağımsız doğa görünümleri de yapmıştır. Chateau de Steen (Steen Şatosu) adlı resim bunlardan birisidir. Geniş, yeşil manzara ve resmin sağ kenarında seçilebilen güneşin aydınlattığı bulutlar resmin ana konusudur. Buna karşılık, resmin sol tarafında küçük figürler ve iyice arkalarda kalmış mimari yapı, bir günlük hayat sahnesinin figüranları ve dekoru olmaktan öteye geçmemektedir. Bu resimlerinde doğanın kesin bir yüceltilmesi ve bütün tazeliği ve enerjisi içerisinde ifade dolu bir sunumu ön plana çıkmıştır.
Rubensin diğer önemli çalışmaları arasında, bazı alegorik ve mitolojik konulu resimler ile av sahneleri vardır. Leucciposun Kızlarının Kaçırılışı (1618) adlı resim sadece Rubensin değil, barok dönemin baş yapıtlarından birisidir. Resmin ön planında büyük olarak tasvir edilmiş bir figür grubu söz konusudur. Bu gruba arkalarındaki biri şahlanmış iki at da dahildir.
Rubensin diğer önemli çalışmaları arasında, bazı alegorik ve mitolojik konulu resimler ile av sahneleri vardır. Leucciposun Kızlarının Kaçırılışı (1618) adlı resim sadece Rubensin değil, barok dönemin baş yapıtlarından birisidir. Resmin ön planında büyük olarak tasvir edilmiş bir figür grubu söz konusudur. Bu gruba arkalarındaki biri şahlanmış iki at da dahildir.
İki erkek figürü gerilmiş kasları, enerjik hareketleri ile kendilerine direnen iki genç kızı kaçırmaktadırlar. Kadınların vücutlarında parlayan ışık, ten dokusunu tanımlamaktadır. Özellikle kumaşların ışıklı dokuları son derece etkileyicidir. Yoğun bir hareket, ifade resme hakimdir, ayrıca kıvrımlı, eğik hatlar, diyagonal kompozisyonlar dikkat çekmektedir. Figürler resmin büyük kısmını kaplamasına karşın, olayın içinde cereyan ettiği geniş ufuklu bir manzara dikkat çekmektedir.
Amazonların Savaşı, 1615- 16 tarihli Timsah ve Hipopotam Avı gibi resimlerde konuyla bağlantılı olarak hareket ve ifade üst seviyeye çıkmıştır. Amazonların Savaşında asimetrik kompozisyon, figür grubunun kıvrımlı, hatta neredeyse oval hareketi, yoğun ifade ve hareketler dikkat çekmektedir. Son derece canlı ve hareketli bir sahnedir.
Buna karşılık, Parisin Seçimi gibi birkaç kez ele aldığı bir konuda serbest fırça vuruşları, mitolojik konunun bir günlük hayat sahnesi esprisi içerisinde ele alınışı, resmin çeşitli bölümlerine dahil olan natürmortlar dikkat çekmektedir. Parisin Seçimi resimleri sanatçının kariyerinin son dönemlerindeki yaklaşımın bir örneğidir. Taze, canlı bir doğal görünüme karşı yerleştirilmiş üç çıplak kadın figürü vardır. Gerek tanrıçalar gerekse manzara yaratıcılığın birer sembolüdür.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-09, 13:48   #2
 
meneldur üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Oca 2009
Yaş: 35
Mesajlar: 885
meneldur Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Pieter Paul Rubens (1577- 1640)

tablolarından örnekler
Eklenmiş Resimler
Pieter Paul Rubens (1577- 1640)-rubensjpg  Pieter Paul Rubens (1577- 1640)-rubens58jpg  Pieter Paul Rubens (1577- 1640)-rubens_-_mars_et_rhea_silviajpg  Pieter Paul Rubens (1577- 1640)-rubens_leucippusjpg  
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu AraçlarıSaat 03:50.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203