Markamama.com
Geri Git   Mihav.com > Kedi Forumları > Kediler


Cevap Yaz
Eski 20-02-11, 15:09   #1
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Şub 2011
Mesajlar: 7
kaseriya Çevrimdışı
Varsayılan islamda kedinin önemi;

HIR=Kedi
HIRE=Dişi kedi
HÜREYRE = Küçük kedi
Kurânı Kerimde:
At. Aslan. Deve. Karga. Kırlangıç. Yılan. Karınca. Yunus balığı. Köpek. Fil gibi bir çok hayvanların isimleri geçmektedir.
Bazıları methedilir.
Bazıları misal olarak gösterilir.
Bazıları da vakıa icabı isim hâlinde geçer.
Kedi Kurânı Kerimde geçmez.
Fakat Kurânda geçenler hakkında bazı hadisler söylenmiş, fakat bunlar misal ve târif olarak...
Kedi hakkında hadis meşhurdur.
Bir vakıa üzerine bu hadîs söylenmiştir.
Sahabeden bir zât daima Resûl-ü Ekremin yanında bulunur, söze karışmaz daima dinlermiş, munis, orta boylu, siyah saçlı, siyah gözlü, zayıf bünyeli fakir bir zâttı.
Eshab-ı sofa ile yemek yer çok konuşmaz.
Gözleri yaşlıdır.
İyiliği sever.
Resûl-ü Ekrem de kendisine hoş nazarla bakar, kendisini severmiş. Ara sıra kendisi ile görüşürmüş ve bazı görüşmelerde tebessüm ederlermiş...
Küçük bir kulübe gibi evde otururmuş.
Sokakta kalmış kedileri götürür onları yedirir severmiş.
Resûl-ü Ekremin bundan haberi yokmuş.
Sahabeler birgün Resûl-ü Ekreme söylemişler.
Pis kedileri toplayıp kulübesinde bakıyor! demişler.
Resûl-ü Ekrem birşey söylememiş..
Bir gün sokakta görmüş, bu zât bir kedi yavrusu bulmuş.
Resûl-ü Ekreme sahabelerin söylediğini, kendisi de bildiği için Resûl-ü Ekrem birşey söyler diye, kediyi hemen hırkasının içine saklamış.
Resûl-ü Ekrem kendisine, hırkanın altında ne sakladın demiş. Hırkayı açmış küçük bir kedi yavrusu.
Resûl-ü Ekrem yavruyu sevmiş, okşamış, ve o zâta:
Ebu Hureyre: Sen kedi babasısın demiş.
İsmi artık böyle kalmış.
Biz de Resûl-ü Ekremin koyduğu isme hürmet için o zâtın ismini söylemiyoruz..
Bir gün bir sohbetde Resûlullah efendimiz:
Hubbül hırratı minel iman Buyurmuş.
Kediyi sevmek imandandır.
Niçin? diye sormuşlar.
Ebu Hureyre bilir demiş başka bir şey söylememişlerdir.
Ve Eba Hureyreye bir çok daha ledunni sırlar söylemiş.
Ona söylediği sırları Eba Bekir, Ömer, Osman, Ali bile bilmezdi.
Eba Hureyreden beş hadis rivâyet edilmiştir.
Fazla değil.
Kendisine:
Bize de söyle Resûlun sana söylediklerini
Söylersem kâfir oldu dîye başımı vurursunuz! demişlerdir.
Eba Hureyrenin bildiğini hiç kimse bilmez.
Resûlü Ekremin Eba Hureyreye ledunni sırlardan söylemesi ne sebeptendir? Ve niçin Eba Hureyreyi seçmiştir?
Bu da sır değildir amma ne faydası var, onun gibi olamadıktan sonra.
Merak etmek, birşeyi öğrenmek bazen insanı küfre götürür.
Tehlike ile karşılaşmamış olan insan, cesaret hakkındaki sorulara cevap veremez.
Meçhul, Sır kelimeleri insanın akıl hududunun ötesine habersiz hürmetin gizlendiği kelimelerdir.
Kedide büyük bir sır vardır.
Kedi: Nankör değildir.
Kedi: Hürriyetine çok düşkündür.
Kedi: Kulaklarıyla de görür. Radarı vardır.
Kedi: Çok sabırlıdır.
Kedi: Abdest edeceği zaman yeri kazar, yapar ve örter.
Niçin. Sebep...

İnsan da dahil hiç bir hayvan y oktur.
Böyle hareket eden.
Kediye sordum:
Sana insanlar nankör diyorlar, ne dersin?
Kedi geldi ayaklarıma başını sürdü :
Nankör olmadığımı bilirsin... dedi.
Öyle bilsinler. Daha iyidir. Ne olur Sırrımı kimseye söyleme!
Peki dedim sana bir sual daha soracağım. Buyur dedi.
Sen bazen sahibinin elinin parmağına tırnağını batırırsın dedim.
Bende kabahat yok. Bunu bir bilseler. Tırnağımı eline batırdığım adam bile tövbe ederdi.
Sordum :
Benim bir siyah kedim vardı. Böyle yaptığını hiç görmedin.
O adamını biliyordu efendim.
Peki! Bir sual daha dedim.
Siz nereden düşerseniz hep ayaklarınızın üzerine düşersiniz. Bu nedir? dedim.
Efendim o da bizim yaratılış sırrımız, ama ben de bilmiyorum dedi.
Siz sebebini bilirsiniz. Bunda büyük bir sır gizlidir diye dedelerimizden kalma bir sözdür bu dedi
Tekrar elimi yaladı:
Aman efendim sırrımı kimseye söyleme dedi çekildi, sıçrayarak dama çıktı. Güneş var. Damda uyumak çok güzel...
Kedi ayaklarının üzerine düşer.
Fizyolojik sebebini ilim bir türlü söyleyemez.
Bunu bilirsen niçin düşmediğini o zaman fizik olarak da anlarsın. Söyleyemem dedim ya.
Huzurun kaçar, keşke söylemeye idim diye sızlanırsın.
Yalnız size birşey söyleyeyim:
Kediye eziyet etmeyiniz!
Kedi öldürenin sonu hüsrandır.
Evlâtlarına bile intikal eder.
Kedilere iyilik eden onları besleyen insanlara gıpta ederim.
Kedi edeb ve sabır timsalidir.
Kediye HAKKın bir mahlûku olarak bakarsanız, onun nankör olmadığını anlar, çok şeyler öğrenirsiniz.

Kedi abdest edeceği zaman toprağı gelip koklar.
Sağ ayağı ile toprağı eşer. Koklar.
Aksi istikamete dönerek abdest eder.
Tekrar koklar.
Sol ayagı ile toprağı örter.
Sıçrar bir iki adım sonra durur titrer arkasına bakar ve gider.

Son fenni müşahedelere göre;
Können Katzen mitden augen hören
Kedide radar teşkilâtı vardır.
Göz sinirlerinde işitme lifleri de mevcuttur.
Geniş bir sahadaki sesleri işittiği gibi aynı zamanda da görür.
Göz bebekleri bu işitme olayını ayarlar.
Hem kulaklarıyla da, hem gözüyle de ses alır.
Ve her ikisi ile de görür.
Kavga eden kediler, başka tarafa baktıkları hâlde yekdiğerini arkaları dönük olduğu hâlde görürler.
Ziyâ ve ses Computerleri ile yani elekronik dalgaları alır ve tesbit ederler..
Diğer hayvanların kulak sinirlerinde görme sinirleri yoktur.
Göz sinirlerinde işitme sinirleri bulunmuştur.
Bu bakımdan kedi müstesna bir hayvan olarak halk edilmiştir.
Bunda sebebi hikmet nedir?

Ashâb-ı suffa : Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yüksek derslerini alır, öğrenirler ve öğretirlerdi. İslâmiyeti öğrenmek, öğretmek ve yaymak için her türlü şahsi menfaatlerini terkederek tam bir İslâm fedaisi olarak yaşarlardı. Bunlar evlenmezler ve dünya işleriyle uğraşmazlardı. Ashab-ı Suffa'nın bu hizmetleri sebebiyle ve bu çok büyük fedakârlıkları vesilesiyle İslâmiyet az zamanda çok yayılmış ve kökleşmiştir.

Nankör : f. Gördüğü iyiliği unutan, nimeti inkâr eden. Nimetin şükrünü eda etmeyen, gafil.

Abdest edeceği : Dışkı çıkaracağı zaman.

Hüsran : Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı. * Zarar, ziyan, kayıp
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-02-11, 15:24   #2
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Şub 2011
Mesajlar: 7
kaseriya Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

Kebşe bin Kab bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Kebşe, Ebu Katade (Radiyallahu Anh)ın oğlunun nikahı altında idi. Ebu Katade (Radiyallahu Anh) onun yanına girdi. Kebşe ona abdest suyu döktü. Derken bir kedi geldi ve abdest suyundan içti, Ebu Katade (Radiyallahu Anh), iyice içmesi için su kabını ona doğru meyil ettirdi.

Kebşe dedi ki:

8722;Ebu Katade (Radiyallahu Anh), benim kendisine baktığımı görünce:

8722;Ey kardeşimin kız, hayret mi ediyorsun? dedi.

Ben:

8722;Evet dedim.

Ebu Katade (Radiyallahu Anh):

8722;Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Kedi necis (pis) değildir, o sizin çevrenizde dolaşanlardandır buyurdu.

Ebu Davud
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-02-11, 15:30   #3
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Şub 2011
Mesajlar: 7
kaseriya Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: "Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşerâtından yemeye de salmamıştı." [Buhârî, Bed'ü'l-Halk 17, Şirb 9, Enbiya 50; Müslim, Birr 151, (2242).][21]


AÇIKLAMA:


1-Burada azaba dûçar olan kadının kâfir olduğu ve kedinin ölümüne sebep olduğu için azâbının artırıldığını te'yid eden delîl olduğu gibi; kadının mü'min olduğunu, bu fiili sebebiyle azaba maruz kaldığını teyid eden karine de mevcuttur. Şârihler her iki ihtimal üzerinde de durmuşlardır.
2-Hadis, eziyet etmemek kaydıyla evde kedi beslemenin câiz olduğuna delil kabûl edilmiştir. Kedi mânasında emsâli hayvanların da yiyecek ve içeceğine dikkat etmek kaydıyla evde beslenebileceğine de bu hadis delil kabûl edilmiştir.[22]
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-02-11, 15:36   #4
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Şub 2011
Mesajlar: 7
kaseriya Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

İbni Helekan (ra) anlatıyor:

Ebul Hasan arkadaşları ile yemek yerken bir kedi çıkagelmiş. Ona bir lokma atmışlar. Biraz sonra yine gelmiş. Bir lokma daha atmışlar. Kedinin geliş gidişleri beşi bulunca içlerinden biri kalkıp o kediyi takip etmiş. Kedi aldığı lokmaları bir harabeye götürüyormuş. Onu takip eden adam içeri girince, kedinin lokmaları gözleri kör olan başka bir kediye taşıdığına şahit olmuş ve bunu gidip Ebul Hasana anlatmış. O da: Yazıklar olsun bize! Bir kedi kadar olamadık. Gaflet içinde vakit geçiriyoruz demiş ve o günden sonra nerede yardıma muhtaç biri varsa onu arayıp bulmuş.

Arap ülkelerinde, Muezza adındaki bir kediden ötürü, kediler bütün diğer hayvanlardan daha iyi bir durumdaydılar. Bu kedi Muhammed Peygamber'in en sevdiği kediydi ve bir gün onun hırkasının kolu üzerinde uyurken peygamber bir toplantıya gitmek zorunda olduğundan, kediyi uyandırmamak için hırkanın kolunu kesmişti. Daha sonra, Muhammed geri döndüğünde Muezza ona teşekkür edip önünde eğilmiş, bundan çok duygulanan peygamber de onun sırtını üç kez okşamıştı. Efsaneye göre bu okşayışlar kediye yalnızca her atladığında dört ayak üstüne düşme yeteneğini değil, aynı zamanda üç kere üç ya da dokuz canlı olma özelliğini kazandırmış.

Saadet asrının günlerinden bir gündü. Peygamber Aleyhisselam (asm), abdest almak için hazırlık yaptı. Ancak, bir kedicik geldi ve abdestini alacağı sudan içmeye başladı. Resulü (asm), o kedicik suyunu içene kadar bekledi, onu ürkütmedi, ne vakit o mahluk suyunu içip, hararetini iyice giderdi, ondan sonra abdestini aldı. Sordular:

Su kirlenmedi mi?

Peygamber aleyhisselam: Hayır, kedi aile fertlerinden bir ferddir, hiçbir şeyi kirletmez. dedi.

Peygamber Efendimizin (asm) hane-i saadetine ve mescidine sık sık kediler uğrardı. Ve Resulüllah (asm) kedileri severdi. Mübarek elleriyle sırtlarını sıvazlardı.

Yine bir gün, sevgili arkadaşları ile, mescidde sohbet eden Resulüllah (asm) onlara:

Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeye de salmamıştı buyurdu.

Evde kedi beslemek sevaptır, çocuğun merhamet duygusunu geliştirdiği ve eve bereket getirdiği için Peygamber Efendimiz özellikle tavsiye etmiştir. Kediler evlerimizin bereketini arttırır.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-02-11, 15:42   #5
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Şub 2011
Mesajlar: 7
kaseriya Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

Hz. Muhammedin(s.a.v) kedisi Müezza!...

--------------------------------------------------------------------------------

Türk-İslam kültürünün kedilere ilişkin günümüze yadigar en kalıcı nasihati kuşkusuz Hz. Muhammedin yeleğinin üzerinde uyuyan kediyi rahatsız etmemek için yeleğini kesip atması öyküsüdür.. Bir de " dört ayak üzerine düşme" nin sırrı olarak aktarılan peygamberimizin bir kedinin sırtını sıvazlaması kıssası!

Ancak genellilikle küçük çocukların bilmeden kedilere eziyet etmesinin engellenmesi için kuşaktan kuşağa anlatılan " hikaye " kıvamındaki bu öykü hazreti Peygamberin kedi sevgisini tam açıklamaz. Esasen bu kedinin nitelikleri de pek bilinmez.. Ev kedisi midir, sokak kedisi midir, " sırtı sıvazlanan " ve bu andan sonra kedilerin hep dört ayak üstüne düşmesini neden kedilerin atasının o olup olmadığı hep merak konusudur.

Anlatılanlara göre peygamber efendimizin kedisinin ismi Müezza dır.. Hz. Muhammed kedisi Müezzayı o kadar çok severmiş ki, Müezza bir gün sedirde oturan Hz. Muhammedin giysisinin ucunda uyuya kalınca kediye kıyamayanHz. Muhammed, giysisini keserek sedirden kalkmayı tercih etmiş.
Müezza çok muhtemelen bir sokak kedisi.. Mekkenin kavurucu sokaklarındanHz. Muhammedin ilgisi ile kurtulmuş. Kendisi de sıkı bir kedi dostu olan ve hadisleri aktaran Abu Hurayra (anlamı " kedi babası " demektir) Hz. Muhammedin kedilerin ticari alım satımını yasaklattığını söyler.


Yine onun vasıtasıyla aktarılan bazı hadislerde " kedisine eziyet eden bir kadının cehennemde çektiklerinden " bahsedilir. Mesaj oldukça açıktır. Kedilere iyi muamele şarttır.


Bir yılan Hz. Muhammede gelmiş ve kendisinden yardım istemiş. Hz. Muhammed de yılana yardım etmiş. Fakat yılan Hz. Muhammedi sokmaya kalkışmış. O sırada bir adam yetişip kedisini yılanın üzerine salmış. Yılanın zehirli ısırığından kedi sayesinde kurtulan Hz. Muhammed kedinin sırtını okşamış. O gün bugündür kediler sırt üstü yere düşmezlermiş.


Ebu Hureyre Radiyallahu Anh kedileri cok sevdiginden, beslediginden ve ilgilendiginden Efendimiz asm kendilerine Ebu Hureyre [Kedilerin Babasi] lakabini vermistir.


Evde Kedi beslenebilir. Nitekim Evliya Zatlarin cogunun etrafinda kedilerde var idi.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-02-11, 14:30   #6
 
lokum2009 üyesinin avatarı
 
İstanbul (Anadolu Yakası)
Üyelik Tarihi: Mayıs 2009
Yaş: 46
Mesajlar: 385
lokum2009 Çevrimdışı
Blog Başlıkları: 2
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

kaseriya baya coşmuşsun ya ... anladık kedileri çok seviyorsun bizim gibi ...
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-02-11, 01:30   #7
KARŞIYAKALI
Misafir
 
Mesajlar: n/a
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

tebrikler eline sağlık arkadaşım süper bir paylaşım ....
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-02-11, 14:28   #8
 
limonata üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Şub 2011
Yaş: 28
Mesajlar: 15
limonata Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

Çok güzel paylaşım olmuş..çok teşekkürler..
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-03-11, 07:52   #9
 
pasaklikontes üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Kas 2009
Mesajlar: 14
pasaklikontes Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

kaseriya elinize saglik arkadasim,c.c.ALLAH Sizden razi olsun
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-11, 11:51   #10
 
Vigor üyesinin avatarı
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Ağu 2010
Mesajlar: 191
Vigor Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

Kaseriya bu bilgiler için çok teşekkür ederim, tam aradığım şeydi. Hatta daha fazla bilgi varsa memnun olurum. Bunları kısa bir şekilde derleyeceğim.
Beşiktaşta caminin arkasında kullanılmayan, kimsenin gitmediği, atılmış birşeylerin olduğu bir yer var, orada kedilere bakıyorum. Cemaat ve hoca burada kedi beslememi istemiyorlar, "Camide kedi olmaz" deyip duruyor hatta müezzin. Bütün camilerin avlusunda var burada niye olmasın diyorum, aynı şeyi söylüyor hainler. Bu soğukta yaptığım kedi evlerini toplayıp götürdüler, bir daha yaptım ama tekrar götürebilirler. Çok zalimler, daha sıcak olsa hava neyse.
Bu yazdıklarınızı kısa kısa bastırıp, caminin kapısında dağıtacağım veya büyük bastırıp bir yerlere asacağım. Umarım etkilenirler biraz.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-11, 15:28   #11
 
limonata üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Şub 2011
Yaş: 28
Mesajlar: 15
limonata Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

Vigor umarım işe yarar ve amacına ulaşırsın..Allah kolaylık versin..
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-11, 16:20   #12
 
Vigor üyesinin avatarı
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Ağu 2010
Mesajlar: 191
Vigor Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

Bakalım, hazırladım umarım asmama izin verir hoca.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-11, 16:49   #13
 
pyumak üyesinin avatarı
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Oca 2011
Mesajlar: 300
pyumak Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

bunu yazdırıp anneanneme vereceğim
o da dinine düşkündür ama özellikler kedileri köpekleri sevmez
geçen sene sahur sabahı yemek yemiştik
tam yatacakken kapının başında miyavlamalar çok şiddetliydi.
anneannem dedem kapıyı açmadılar ama ben açtım
tam patisini eve getirecekken dedem geldi elinde poşet
bu kedi eve giremez
anneanneme neden diye sorduğumda yanıtı alınca şoke oldum
kuranda kedilerin nankör olduğunu asla elimizi bile sürmememiz lazım dedi.
ben kaldım ağladığımla şu an 2 yaşında ya da lmüştür

birde anneannemlerin üstünde bir kadın oturuyordu kedi besliyordu.
çevredeki kadınlar o kadının kedisi olduğu için o kadar çok hakaret ediyor du ki
ben kedi beslemeye kalktım ( bu kedi için 5 sene yalvardım anneme anca izin verdi)
anneannem boluya geldiğinde pis görmeyeyim seni
dedi ben o anda yıkıldım
ilk aldığmız günde 6 saat boyunca anneme yalvardım 1 saat anneannemle kavga ettim

nedir bu kavga anlamıyorum ki ne istiyorlar
ben bu hikayeyi küçüklüğümden beri biliyorum ama anlatamıyorum kimseye
neden böyle kedilerin nankör olduğu söylentisini çıkarıyorlar ki

geçen gün televizyonda kedi tüyünden ölen kadını gösterdiler.akşam annem eve bir sinirli geldi ki sormayın
ikna etmek için en az 20 kaynakta kedi tüyünün kist yapmadığı tüylerinin arasına giren bit yumurtaları sebebiyle böyle olduunu 2 buçuk saat boyunca konferans verir gibi anlattım
veteriner olmak istiyorum seneye liseye başlayacağım
tutturmuşlar hemşire ol diye
ben insanları iyileştiremem
biliyorsunuz ki en saf olan bir insan bile içinde kötülük vardır.ben onları niye tedavi edeyim?tamam fazla önemsiyorsun kedileri,hayvanları diyebilirsiniz
ama onların içleri tertemiz ufacık kötülük bile yok.
annemin kkarşı çıkacağını bildiğim için insan kanından korktuğumu söyledim ama yine de sağlık meslek lisesi arıyorlar bana.o kadar sinirleniyorum ki inadına uzman veteriner olacağım.
arkadaşıma içimi döktüğümde onlar cahil sen kenndi yolunu çiz kulak asma diyor ama ailem bile hayallerimi elimden almak ister ben nasıl başa çıkacağım ki
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-11, 17:53   #14
 
Vigor üyesinin avatarı
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Ağu 2010
Mesajlar: 191
Vigor Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

Ben de arkadaşlarına katılıyorum, sakın kulak asma, hayallarini takip et.
Hem mesleki açıdan veterinerlik hemşirelikten daha iyi iş olanakları sunuyor. Annenlere bunu mutlaka söyle.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-11, 17:57   #15
 
pyumak üyesinin avatarı
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Oca 2011
Mesajlar: 300
pyumak Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: islamda kedinin önemi;

bende öyle yapıyorum ama insanı üzüyor ailenle aynı fikirde olamamak
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu Araçları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
lütfen yardım kedim benim dışımda herkese saldırıyor. ne yapacağımı şaşırdım.. mother of lady Kedi Eğitimi ve Psikolojisi 16 11-03-18 22:45
Kedinin Tarihi (= кöקüк Kediler 1 06-08-15 20:51
Bir Kedinin Güvenini Kazanmak semram94 Kedi Eğitimi ve Psikolojisi 2 09-10-14 14:12
Kedim neden asabi? >Ferik ve Bulut< Kedi Eğitimi ve Psikolojisi 8 17-09-13 13:52
Kedinin Gözündeki Dehşet >Ferik ve Bulut< Paylaşım - Sohbet 2 20-12-08 01:44Saat 11:25.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206