Markamama.com
Geri Git   Mihav.com > Kedi Forumları > Kedi Sağlığı


Cevap Yaz
Eski 22-03-11, 15:44   #1
 
rabia06 üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Kas 2009
Mesajlar: 39
rabia06 Çevrimdışı
Blog Başlıkları: 1
Question kedilerde endoskopi

kedilere endoskopi nasıl yapılıyor bilen var mı??
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-03-11, 16:42   #2
Yönetici
 
Kutay üyesinin avatarı
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Mayıs 2008
Mesajlar: 27
Kutay Çevrimdışı
Blog Başlıkları: 2
Varsayılan Cvp: kedilerde endoskopi

Biraz teknik bilgiler içeriyor ama belki faydası olur.

Köpek ve Kedilerde Endoskopi ve Gastrointestinal Endikasyonları

Özet: Küçük çaplı fleksibl endoskopların gelişimi kedi ve köpeklerin gastrointestinal sistem
hastalıklarına diagnostik yaklaşımda ve bunların tedavilerinde bir devrim yaratmıştır. Mukozal
yüzeyler direk olarak gözlenebilir ve bir cerrahi girişim gerektirmeksizin biyopsi örnekleri
alınabilir.
Nedeni açıklanamayan gastrointestinal semptomların görülmesi, mide, duedonum veya
kolonun radyografiside anormallikler gözlenmesi ve mukozal biyopsi örneklerinin alınması
endoskopik uygulamayı endike kılar.

Endoskopi, canlı organizmada vücut içindeki organların iç yapılarını görmeyi, onlardaki
normal ve patolojik durumları incelemeyi, tanı ve tedavisini yapmayı, prognozunu tayin
etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu amaçla kullanılan cihazlara endoskop denir (1, 2, 3).
Çoğu gastrointestinal hastalık akut seyreder ve kendi kendine iyileşir. Fakat bazı hastalarda
kronik kusma ve/veya diyare ve/veya ağırlık kaybı gibi semptomlarla karakterize kronik
problemler ortaya çıkar. Bu gibi hastalarda prognozun belirlenebilmesi ve uygun tedavinin
yapılabilmesi için kesin tanının konması arzu edilir. Ancak çoğu gastrointestinal hastalığın
kesin tanısının konması, genelde zaman alması, pahalı olması ve hasta takibi
gerektirmesinden dolayı güçtür (4, 5).

Fleksibl fiberoptik endoskoplar ve video endoskoplar gastrointestinal lumenin (özafagus,
mide, ince ve kalın barsaklar) direk gözlemlenmesine, mevcut lezyonların değerlendirilmesine
ve spesifik tanının konabilmesi için biyopsilerin alınmasına imkan tanır. Bu nedenle hekimlikte
tanıya yaklaşımda bir devrim yaratmışlardır. Aynı zamanda yabancı cisimlerin
uzaklaştırılmasında ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde de faydalı olmaktadırlar (6).Ekipman


Fiberoptik endoskopinin optik prensibi, merceklerle veya plastik fiberlerle gelen ışık
dalgalarının ve görüntünün eğilip bükülmeden, çarpıtılmadan ve ışığın kuvvetinde bir
eksilmeye sebeb olmadan nakledilmesi esasına dayanır. Fiber glass lar, yüksek bir ışık kırma
indeksine sahiptirler ve ışığı kırma özelliği daha az bir madde ile çepeçevre sarılmışlardır.
Fiber eğilip bükülse dahi, ışık sütun içinde doğru gitmekle kalmaz, aynı zamanda kırılıp eğilen
yönlerde de yoluna devam eder. Fiberin bir ucuna yöneltilen ışık fiberin içinde oradan oraya
aksederek diğer uca kadar ilerler. Kırılmalar yolu ile ışığın bu şekilde taşınmasında ışık
yoğunluğundaki kayıp her fiber için %0.004 den daha azdır (7).Fiber glass lar, 10-15 mikron çapındadırlar ve kırılmadan, bükülebilme yeteneğine sahiptirler.
Fleksibl fiberoptik bir endoskop içerisinde bu fiber glass lardan 50.000 veya daha fazla sayıda
bulunmaktadır. Bu fiber camlar bir demet halinde skop un bir ucundan diğer ucuna doğru
yerleştirilmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı lens içinde görülen, bir görüntüden ibaret olmayıp
50.000 hayalin teşkil ettiği bir resimdir (7, 8).


Endoskoplarda her zaman üç farklı fiber demeti kullanılır. İki demet ışık kaynağındaki ışığı
nakletmek içindir. Üçüncü demet ise bakılan yerdeki görüntüyü nakleder. Endoskoplarda
yüksek yoğunlukta ışık sağlayan bir ışık kaynağı kullanılır. Buna soğuk ışık kaynağı (cold-light
source) denir. Bu kaynak fiber glass demetlerin proksimal ucuna yerleştirilir. Görme demeti
distal ucunda bir objektife sahiptir. Endoskopun proksimaline ise görüntünün daha iyi
alınabilmesi için 125 kez büyütme yapabilen bir lens yerleştirilmiştir (2, 7).
Endoskopun günümüzde kullanılan fleksibl ve rigid tip olmak üzere iki tipi vardır. Fleksibl
endoskoplar gastrointestinal sistem endoskopisi, bronkoskopi, sistoskopi ve rhinoskopi
amacıyla kullanılırken, rigid tip endoskoplar laparoskopi, arthroskopi, sistoskopi, torakoskopi
ve rhinoskopi amaçlı kullanılabilmektedirler (1).


Veteriner sahada kullanılan endoskopların çoğu beşeri hekimlik için dizayn edilmiştir ve
genellikle yetişkin ve pediatrik tip olarak klasifiye edilirler. Günümüzde küçük hayvan
pratisyenlerinin kullandığı, kolay kullanılabilir, çok amaçlı birçok endoskop pediatrik tip üst
gastrointestinal endoskoptur. Bu endoskop üst ve alt gastrointestinal sistemin muayenesinin
yanında , bronkoskopi amaçlıda kullanılabilir. Pediatrik gastrointestinal endoskopların çapları
7.8-10.0 mm arasında değişmektedir. Veteriner kullanım için dizayn edilen mevcut fleksibl
endoskopların çapı 6 mm ye kadar düşürülmüştür. Bununla birlikte küçük çaplı endoskopların
distal ucunun sadece 2 yönlü yönlendirme kapasitesine sahip olması istenmeyen bir
durumdur. Küçük çaptaki endoskoplar daha kolay uygulanabilirlerse de küçük ve daha az
fiber yığını içermeleri nedeniyle berraklık ve parlaklıkta kayıp şekillenmesi ve genellikle daha
küçük çapta çalışma kanalına sahip olmaları bu endoskopların dezavantajlarıdır.
Endoskoplarda çalışma kanalının çapı endoskopun uzunluğuna bağlı olarak 2-2.8 mm
arasında değişmektedir (1, 6).


Veteriner Hekimlerin, ilk endoskop alımında dikkate alması gereken nokta, endoskopun
yüksek kalitede olması ve küçük kedi ve köpeklerde ve aynı zamanda büyük köpeklerde de
değişik işlemler için kullanılabilir olmasıdır (Örn, özafagogastroduedonoskopi, kolonoskopi,
bronkoskopi, reproduktif endoskopi gibi). Distal ucu 4 yönlü hareket edebilen bir pediatrik tip
endoskop bu ihtiyaçları karşılayabilir. Endoskopun çapı 7.8 (tercih edilir)- 9 mm arasında
olmalıdır. Çapı 9 mm veya daha büyük olan endoskoplarla kedilerde ve küçük köpeklerde
pylorik kanal vasıtasıyla duedonuma geçiş daha zordur. Tecrübeli ve yetenekli bir endoskopist
7.8 mm çaplı bir endoskopla 1.5-2.5 kg ağırlığındaki küçük bir hayvanda bile pylorik kanaldan
duedonuma geçebilir. Daha büyük çaplı endoskoplar (9-9.5 mm) pek çok hastada
kullanılabilmektedir. Ancak küçük hayvanlarda bir takım güçlüklerle karşılaşılabilir. Organın
tüm kısımları tam anlamıyla muayene edilemeyebilir (6).


Pediatrik tip birçok gastroskop 100-110 cm uzunluğa sahiptir. Bu çalışma uzunluğu genelde
gastrointestinal tanı için yeterlidir, ancak istisnai olarak büyük köpek ırklarında duedonskopi
için 125 cm veya daha uzun endoskopların kullanılması bir avantajdır (1).


Fleksibl endoskoplar su ile yıkama, hava verme ve su ve hava aspirasyon kanallarına sahiptir.
Endoskop ile mide barsak lumenindeki kan, sıvı ve mukus uzaklaştırılabilir. Emme, endoskop
kontrol manevelasında bulunan bir buton veya valf ile kontrol edilir. Benzer bir mekanizma
ise daha iyi görüntü elde edebilmek için lumene eksternal bir pompadan sağlanan havanın
verilmesi için kullanılır. Duvarlarda gerilme olmaksızın endoskop ucu çevresinde şekillenen
kollaps nedeniyle belirgin, açık bir görüntü elde edilemeyecektir. Lens önündeki kan, dışkı
veya mukusun temizlenmesi için su ile yıkama mekanizmaları kullanılır (6).


Endoskopun çalışma kanalı, biyopsi veya yakalama forsepslerinin, sitoloji fırçalarının veya
irrigasyon kataterlerinin kullanımına imkan tanır. Bu kanal genellikle aspirasyon işlemi için de
kullanılır. Gastroskopik, endoskopik muayeneler için en sık kullanılan yardımcı ekipman
biyopsi forsepsleridir. Gastrointestinal endoskopi en çok gastrointestinal kanalın muayenesi
ve şüpheli vakalarda biyopsi örnekleri almak için uygulanır. Biyopsi almadan yapılan muayene
yanlış teşhise yol açabilir. Endoskoplarda yönlendirmenin yapılabilmesi için minyatür bir
palanga sistemi de bulunur. Bu sistemle distal uç kontrol manevelalarının (iç ve dış) manuel
kontrolü ile 4 yönlü (sağ, sol, yukarı, aşağı) hareket ettirilebilir. Çoğu gastrointestinal
endoskop 4 yöne sapabilen distal uca sahiptir. Her yönde maksimum yönlendirme açısı
imalatçı firmanın üretimiyle ve endoskopun çapıyla ilgilidir. 360 derecelik muayenenin
başarıyla yapılabilmesi için ucun yönlendirilmesi ve endoskop gövdesinin hafif dereceli
rotasyonlarının birleştirilmesi gerekir (1,5).


Videoendoskoplar, endoskopik uçta küçük bir kamera chip i içerirler. Bu chip le bir processor
üzeriden TV monitörüne veya diğer bir görüntüleme cihazına iletim sağlanır. Görüntü bu
nedenle endoskop boyunca elektriksel formda iletilir ve bilinen fiberoptik endoskoplardaki gibi
göüntünün iletimi için koherent fiber yığını kullanılmaz. Videoendoskoplar görüntünün
oluşturulmasında bir koherent fiber yığınına ihtiyaç duymadıkları için bunlar daha çok sayıda
ve genelde daha geniş çalışma kanallarına sahiptirler. Bu kanallar ise daha büyük cerrahi
enstrumanların endoskopla birlikte kullanımına imkan tanır. Bu endoskoplar, kayıt ve fotoğraf
almada da oldukça kolaylıklar sağlamışlardır. Bu tip endoskopların avantajları, fiberoptik
kablolar içermemeleri nedeniyle daha esnek ve elastiki olmalarıdır. Aynı zamanda daha iyi
kalitede görüntü elde edilir. En büyük dezavantajları ise fiyatlarıdır (1, 5, 9).


Minyatür video kameralar, bilinen tip endoskoplara bir ekranda görüntü almak amacıyla
takılabilirler. Fakat bunlar videoendoskopla elde edilen görüntüye göre berrak bir görüntü
sağlamazlar (5).


Bilinen rigid tip endoskoplar fleksibl modellere göre daha ucuzdurlar. Bunlar özafagus ve
kolon desendensin muayenesine imkan tanıyacak kapasitededirler. Ayrıca rigid tip
endoskoplar genelde özafagusta sıkışıp kalmış sert yabancı cisimlerin uzaklaştırılmasında
fleksibl tiplere göre daha üstündürler (5, 10).Gastrointestinal Endoskopinin Endikasyonları


Endoskopi özafagus, mide, assendens ve dessendens duedonum (kedi ve küçük köpek
ırklarında) ve kolon mukozalarının muayenesinde büyük bir avantaj sağlar. Endoskopik
biyopsiler pek çok bozukluğun hızlı değerlendirilmesine imkan tanır. Ayrıca endoskopi yabancı
cisimlerin uzaklaştırılmasında, özafageal daralmaların balonla dilatasyonunda ve gastrik
beslenme tüpünün yerleştirilmesinde de önemli terapotik role sahiptir (3).


Kesin nedeni belirlenemeyen gastrointestinal sistemle ilgili bulgular (regürgitasyon, disfaji,
öğürme, kusma, hematemesis, mide bulantısı, açıklanamayan anoreksi, açıklanamayan
salivasyon, diyare, melena, ağrılı defekasyon, konstupasyon), radyolojik olarak ortaya
konmuş özafageal, gastrik, duedonal ve kolonik anormallikler ve teşhis amaçlı mukozal
biyopsi örneklerinin toplanması ihtiyacı endoskopik uygulamayı endike kılar (3).
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu Araçları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kedinizin yaşam ömrünü uzatmak KarbeyaZz Kedi Sağlığı 3 31-08-13 23:46
Kedilerde Göz Hastalıkları Hakkında Bilgiler Mihav Kedi Sağlığı 1 29-06-12 00:45
onlar yaşlanınca - Kediler KarbeyaZz Kediler 3 23-04-11 23:37
Kedilerde ağız kokusu pisicik Kedi Sağlığı 2 17-06-09 13:24
Kedilerde Üreme Davranışları >Ferik ve Bulut< Kedi Sağlığı 0 09-12-08 06:29Saat 14:52.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203